Uslovi korišćenja

Korišćenje usluga i sadržaja regulisano je ovim uslovima korišćenja. Korišćenjem usluga servisa Budjelar (http://gdemiidupare.rs/ ili http://www.gdemiidupare.rs/) smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati sa ovim uslovima korišćenja, kao i da ih u potpunosti razumeju i prihvataju. Ukoliko se ne slažete sa svim dole navedenim, nemojte se registrovati niti koristiti usluge Budjelara.

Primena usluge i sadržaja Budjelar

Budjelar svojim korisnicima pruža pristup uslugama na adresi (http://gdemiidupare.rs/ ili http://www.gdemiidupare.rs/) Budjelar zadržava pravo ukidanja kao i promene izgleda, sadržaja i uslova korišćenja kao i svih servisa koje su sastavni deo Budjelar, bez obaveze prethodne najave. Budjelar nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu tim promenama.

Budjelar se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati izmenom, ili je na bilo koji način vezana za korišćenje "Budjelara", za bilo koje radnje korisnika upotrebom ili zloupotrebom sadržaja u Budjelaru, kao i za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku u vezi sa upotrebom ili zloupotrebom korišćenja servisa Budjelar.

Registracija korisnika Budjelar

Jedna osoba se može samo jednom registrovati. Korisnik je dužan da čuva podatke o svom korisničkom nalogu. Korisnik je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neovlašćenim korišćenjem svog korisničkog naloga. Završetkom registracije korisnik prihvata odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane upotrebom usluga Budjelar.

Autorska prava

Usluge Budjelar zaštićena su autorskim pravima.

Zaštita privatnosti i podataka

Budjelar ne kontroliše sadržaj koji korisnici unose kroz aplikaciju, kao i da ne može garantovati tačnost, poreklo ili kvalitet takvog sadržaja. “Budjelar“ neće ni na koji način biti odgovoran za sadržaj ili gubitak i oštećenje sadržaja koje je nastalo zbog korišćenja servisa Budjelar.

Ukidanje i zabrana korišćenja usluga Budjelar

Budjelar zadržava pravo da ukloni korisnički nalog za koji se smatra da je prekršio uslove korišćenja bez prethodne najave, u slučaju nedopuštenog korišćenja, odnosno kršenja ovih uslova korišćenja. Budjelar ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu ukidanjem korisničkog naloga i/ili jedne ili više usluga.

Izjava o odricanju od odgovornosti

Budjelar smatra da je korisnik najbolja osoba za upravljanje vlastitim finansijama.